אגף:לשכת הדובר
טלפון:5776533, 5776534
פקס:5776281
כתובת:קומה 3 חדר מס' 3
דואל:doverbb@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:פגישות – בתיאום מראש

​​

 • זימון ישיבות מועצת העיריה והנהלת העירייה, הכנת סדר היום, רישום פרוטוקולים והפצתם.
 • זימון וקיום ועדות שונות.
 • ארגון המערכת לקראת בחירות מוניציפליות.
 • אישור מסמכים בהתאם לפקודת העיריות.
 • ערוץ תקשורת בין הרשות המקומית לאמצעי התקשורת השונים.
 • פרסום דבר העיריה ופעולותיה לידיעת התושבים. 
 • תגובות לכלי תקשורת.
 • תכנון, ארגון וייזום של כל נושא יחסי ציבור של הרשות המקומית.
 • תכנון, ארגון ואחריות לסיורים של אנשי ציבור ומשלחות שונות מהארץ ומחוצה לה.
 • תכנון, ארגון ופרסום של אירועים, כנסים וקבלות פנים מיוחדות​
 • הגשת מכרזים
 • וועדת ערר לארנונה

שםטלפוןדואלתפקיד
לוין חיה5776534doverbb@Bbm.org.ilמזכירה