אגף:מזכיר העירייה ודוברה
מנהל/ת:
טלפון:5776533, 5776534
פקס:5776281
כתובת:קומה א'
דואל:doverbb@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:פגישות – בתיאום מראש

​​

  • זימון ישיבות מועצת העיריה והנהלת העירייה, הכנת סדר היום, רישום פרוטוקולים והפצתם.
  • זימון וקיום ועדות שונות.
  • ארגון המערכת לקראת בחירות מוניציפליות.
  • אישור מסמכים בהתאם לפקודת העיריות.
  • ערוץ תקשורת בין הרשות המקומית לאמצעי התקשורת השונים.
  • פרסום דבר העיריה ופעולותיה לידיעת התושבים. 
  • תגובות לכלי תקשורת.
  • תכנון, ארגון וייזום של כל נושא יחסי ציבור של הרשות המקומית.
  • תכנון, ארגון ואחריות לסיורים של אנשי ציבור ומשלחות שונות מהארץ ומחוצה לה.
  • תכנון, ארגון ופרסום של אירועים, כנסים וקבלות פנים מיוחדות​

שםטלפוןדואלתפקיד
לוין חיה5776534doverbb@Bbm.org.ilמזכירה