אגף:מבקרת העירייה
מנהל/ת:גולדפינגר שושנה
טלפון:5776508
פקס:5776498
כתובת:קומה א', חדר 127
דואל:mevaker@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:בתיאום מראש

​​מחלקה לעיסוק פנימי בעירייה, שאינה מטפלת בפניות התושבים.​

שםטלפוןדואלתפקיד
גולדפינגר שושנה5776508mevaker@bbm.org.ilמבקרת העיריה