אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:תאום עבודות תשתית ואישורי משטרה
טלפון:5776328
דואל:ri_vaig@bbm.org.il 
שםטלפוןדואלתפקיד
ויג שרה5776328sari_vaig@Bbm.org.ilמנהלת מדור