אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:גנים נוף ונטיעות
מנהל/ת:פוזננסקי צבי
טלפון:5776104
פקס:5798180
דואל:Hindi_n@bbm.org.il 
  • ​​המחלקה עוסקת באחזקתן ובטיפוחן של גינות ציבוריות ובאיי תנועה, טיפול בעצים ברחבי העיר. 
  • הצבת ספסלים בגינות ציבוריות וברחובות. 
שםטלפוןדואלתפקיד
פוזננסקי צבי‎5798180‏Hindi_n@bbm.org.il מנהל מחלקת גנים, נוף ונטיעות