אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:תיאום ובקרה
טלפון:5776561
פקס:5776404
כתובת:קומה ג'
דואל:Fridr@bbm.org.il 

​​הכנת תוכניות עבודה, בקרה תקציבית, פניות ציבור וגורמים חיצוניים.​

שםטלפוןדואלתפקיד
פרידמן רחל5776561fridr@Bbm.org.ilמנהלת מחלקת תיאום ובקרה