אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:חשבות האגף

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
פרנקנטהל ישראלif@bbm.org.ilחשב אגף תשתיות ופיתוח