אגף:אגף תשתיות ופיתוח
יחידה:אדריכלות נוף
טלפון:5776329
דואל:ladani_r@bbm.org.il