אגף:מנהל כספים
יחידה:סגן גזבר
טלפון:5776577/107
פקס:5776273
דואל:shtainerj@bbm.org.il 
שםטלפוןדואלתפקיד
שטיינר יעקב5776577shtainerj@Bbm.org.ilסגן גיזבר