אגף:אגף תשתיות ופיתוח
מנהל/ת:זיידמן חנוך
טלפון:5776560 ,5776561
פקס:5776404
כתובת:קומה ג', אגף מערבי
דואל:diner_g@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:בתיאום מראש. למזכירות: 5776290 בימים א'-ה' 8:30 עד 14:30

​​​​האגף מופקד על ישומי, תכנון, תיאום וביצוע עבודות פיתוח, הקמה ואחזקה של התשתיות העירוניות ובינוי מוסדות חינוך-בתי-ספר-גני ילדים ומבני ציבור, תחנות לבריאות המשפחה, מתנסי"ם שיפוץ מקוואות ועוד. 

האגף מעורב בתכניות פיתוח, בניה ציבורית ופרוייקטים תחבורתיים ברמת התכנון, המטרופולינית והעירונית, כמו הרכבת הקלה, כביש "אם המושבות" ובפיקוח עבודות פיתוח המתבצעות ע"י חב' החשמל, חב' בזק וקבלנים.​

אגף התשתיות ​כולל מחלקות:

  • כבישים ומדרכות-אחזקה,
  • תעול וניקוז,
  • חשמל- מאור רחובות וממונה אנרגיה.
  • תנועה, תחבורה וזהירות בדרכים,
  • גנים נוף ונטיעות,
  • חזות העיר,
  • תיאום ובקרה
  • אדריכלות נוף.
  • חשבות.
  • תאום עבודות תשתית ואישורי משטרה.

בעלי תפקידים:

שםטלפוןדואלתפקיד
בליאצקי אלכס035776332/3alexb@bbm.org.ilמהנדס אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' תחזוקה
דינר גיטי035776290diner_g@Bbm.org.ilמזכירת אגף תשתיות ופיתוח
זיידמן חנוך5776290zaidman@bbm.org.ilמנהל אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות ציבור