אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:עבודה סוציאלית קהילתית
מנהל/ת:ארונין מאיה
טלפון:5776357
פקס:5776353
כתובת:כהנמן 107
דואל:maya@bbm.org.il 

 

חזון:

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית באגף לשירותים חברתיים בעיר בני ברק עוסק בפיתוח קהילתי ומקדמת תוכניות קהילתיות בשותפות עם תושבים וגופים נוספים. המחלקה מקנה כלים לקידום איכות החיים ולפיתוח אחריות חברתית למען הגברת חוסן הכלכלי והחברתי של הקהילה והובלת שינוי חברתי.

תחומי התערבות: 

 1. התערבות קהילתית בתחום אזרחים וותיקים.
 2. בריאות.
 3. פעילות במוקדים קהילתיות בשכונות.
 4. קהילה נגישה - אנשים עם מוגבלות.
 5. ילד ונוער.
 6. כנס פעילים.
 7. תוכנית סילמן - משפחה בשביל הצמיחה.
 8. שיתוף ציבור בתוכנית הלאומית.

1. התערבות קהילתית בתחום אזרחים וותיקים

עו"ס קהילתית: רותם זילברשטיין טל' 03-5776113 מייל rotem_z@bbm.org.il

מטרת התכנית: קידום צרכי האזרחים הוותיקים בעיר
שותפים: היחידה לאזרחים ותיקים בעירייה, חברות סיעוד, מרכזי יום, בתי אבות, קופות חולים, מרכז שקד, היחידה להכשרה מקצועית, יחידת ההתנדבות, עזר מציון.

2. בריאות

עו"ס קהילתית: רותם זילברשטיין טל' 03-5776113  מייל rotem_z@bbm.org.il

מטרת התכנית: העלאת מודעות ונתינת כלים לניהול אורח חיים בריא יותר.
שותפים: יחידת ההתנדבות, היחידה לאזרחים וותיקים, משרד השיכון, ארגון לקט ישראל, איחוד הצלה,  מאוחדת, בי"ח מעייני הישועה, לשכת הבריאות- תל אביב.                                       
       3 תכניות הפועלות לקידום הבריאות בשכונות
 • לקראת חיים בריאים- סדנא לשינוי תזונתי משפחתי לנשים צעירות
 • משפחה בריאה- ערבי פעילות בשכונות להעלאת מודעות בנושאי בריאות, מיועד לאימהות לילדים.
 • שגרירות בריאות- נשים תושבות השכונות שתעבורנה הכשרה בנושאי הבריאות, ותשמשנה ככתובת לפניות בנושאים אלו, מלוות ומתווכות בין הקהילה לשירותי הבריאות.

3. פעילות במוקדים קהילתיות  בשכונות

 • מוקד קהילתי – ויזניץ
 • מוקד קהילתי - נווה אחיעזר
 • מוקד קהילתי – שיכון ו
 • מוקד קהילתי – קרית הרצוג
 • איכות הסביבה

  מטרת התכנית: חינוך לשמירה על הסביבה והעלאת מודעות בתחום
  שותפים: משרד השיכון-פרויקט ש"ש, מח' איכות הסביבה, פעילות שכונה

  תכנית לילדים בכיתות א'-ה' המופעלת במוקד הקהילתי ברחוב משולם ראט, התכנית עוסקת בפעילויות מגוונות וחווייתיות בתחום שמירה על הסביבה.
 • מוקד קהילתי – פרדס כץ
 • מוקד קהילתי – שיכון ה
 • מוגנות פסח/קיץ
מטרת פעילויות: מניעת נשירה ושוטטות בקרב ילדים ובני נוער.

4. קהילה נגישה - אנשים עם מוגבלות :

עו"ס קהילתית:  חיה שלף טל' 03-5776406 מייל : kehila@bbm.org.il

מטרת התכנית
: הנגשת המרחב הציבורי לשיפור איכות החיים והעלאת מודעות לאנשים עם מוגבלויות (תשתיות, תחבורה, מוסדות חינוך, קבלת שירות מונגש).

שותפים: משרד הרווחה, החברה למתנס"ים, נגישות עירונית, פעילי הפורומים (פיגור, מרש"ל, אוטיזם, אחרים).

במסגרת התכנית נערכות פעולות מגוונות תוך שיתוף תושבים והתייחסות לצרכיהם.
 • מועדון חרשים
  עו"ס קהילתית: חיה שלף, טל' 5776406, kehila@bbm.org.il

 • הורים לילדים על רצף האוטיסטי
 • עו"ס קהילתית: חיה שלף טל' 03-5776406 מייל : kehila@bbm.org.il

  מטרת התכנית: העלאת המודעות ופיתוח שירותים למשפחות עם ילד על הרצף האוטיסטי.
  שותפים: עמותות, משרד הרווחה, המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות, יחידת ההתנדבות.

  קבוצת הפעילים פועלת למען:
  •  העלאת מודעות של הציבור לילדים עם אוטיזם
  • מיצוי זכויות.
  • התאמת שירותים לאוכלוסייה החרדית.
  • מעורבות בתהליכי קבלת החלטות.
  • הקמת קו טלפוני "הורים למען הורים" לילדים על הרצף האוטיסטי.
 • מרש"ל
עו"ס קהילתית: להב שירה  טל' 03-5776327   מייל : shiralahav@bbm.org.il

 מטרת התכנית: פיתוח מענים לאוכלוסיית לקויי הראייה והעיוורים בעיר בדגש על מענים.
המותאמים לאוכלוסייה החרדית באזור המרכז.
שותפים: המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות, השירות לעיוור והמרכז לעיוור, נגישות עירונית.
במרש"ל פועלת קבוצת פעילים למען :
 • העלאת המודעות לנגישות בעיר.
 • הקמת מבנה מרש"ל המותאם לאוכלוסייה החרדית.
 • פיתוח מענים מותאמים לאוכלוסייה.

5. תוכנית סילמן- משפחה בשביל הצמיחה

עו"ס קהילתית: ירדן יצחקי  טל': 03-5775319  מייל:  yarden_y@bbm.org.il

מטרת התכנית: מניעת הוצאה חוץ ביתית של ילדים וקידום החזרתם ממסגרות פנימייתיות לבתיהם שותפים: ג'וינט ישראל, משרד הרווחה

תכנית שיקומית הוליסטית אינטנסיבית למשפחות שילדיהן נמצאים בפנימיות. בתכנית זו אנו שמים דגש על הקשר שבין הפרט ומשפחתו לבין הקהילה הסובבת אותו, ומפתחים התערבויות המכוונות לשינוי ושיפור גם ברמת הקהילה.

6.שיתוף ציבור בתוכנית הלאומית

עו"ס קהילתית: רותם זילברשטיין  טל' 03-5776113  מייל rotem_z@bbm.org.il

מטרת התכנית: שיתוף לקוחות התכנית הלאומית בקבלת החלטות.
שותפים: התכנית הלאומית לילד ונוער בסיכון 360.

התכנית שמה דגש על מעורבות ההורים בשירותים הניתנים להם ולילדיהם במסגרת התכנית הלאומית באמצעות ראיונות, קבוצות מיקוד ושותפות בוועדות.
שםטלפוןדואלתפקיד
ארונין מאיהmaya@bbm.org.ilרכזת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
שיטרית אסתר5776357shitrit_ester@bbm.org.ilמזכירת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית