אגף:אגף שירותים חברתיים
יחידה:עבודה סוציאלית קהילתית
מחלקה:התנדבות
טלפון:5776369
דואל:ayzen_r@bbm.org.il 

​​היחידה עוסקת בגיוס מתנדבים מהקהילה, הכשרתם ושילובם במסגרות ובפעילויות שונות עפ"י כישוריהם ורצונם ועל פי צרכי המערכת. 

 

  • ​למעוניינים להתנדב או לתרום ניתן לפנות לרכזת.​

 

שםטלפוןדואלתפקיד
אייזן רותי5776369ayzen_r@bbm.org.ilרכזת היחידה להתנדבות