אגף:מנהל כספים
מנהל/ת:אדלר אהרון
טלפון:5776110/544/556
פקס:5776240
כתובת:קומה ב'
דואל:arik_adler@bbm.org.il 

​​​

שםטלפוןדואלתפקיד
אדלר אהרון035776110arik_adler@Bbm.org.ilגיזבר העירייה
שימל ריקי5776556shimelr@Bbm.org.ilמזכירת הגזבר, ומנהלת המח' לרווחת העובד