אגף:ביטחון ושירותי חירום
יחידה:מיגון ואבטחה
מנהל/ת:לוי ניצה

​​​עוסקת במיגון טכנולוגי בעיר ובמוס"ח, כגון: הקמת מוקד מבצעי מרושת במצלמות, מערכות מיגון, מערכות מצוקה, סיוריות, מירסטראק ועוד​

שםטלפוןדואלתפקיד
סלחג'י כהן דוד5776311davidco@Bbm.org.ilאחראי בטיחות מבנים