אגף:אגף החינוך
יחידה:הנדסה ובינוי
מנהל/ת:כהן צדק שמואל
טלפון:5776164 /2
פקס:5776149
דואל:shmuel_c_z@bbm.org.il 

​​

שםטלפוןדואלתפקיד
בלך חיה03577‎6162‏haya_b@Bbm.org.ilמזכירת מהנדס אגף החינוך
כהן צדק שמואל5776164shmuel_c_z@Bbm.org.ilמהנדס אגף החינוך
לביא אלעד5776583lavi_e@bbm.org.ilבטיחות מוסדות חינוך