אגף:אגף החינוך
יחידה:ממלכתי וממ"ד
שעות קבלת קהל:א, ב, ג, ה, בין השעות 11:00 לפנה"צ - 13:00 בצהרים. בימי רביעי - לא מתקיימת קבלת קהל.
שםטלפוןדואלתפקיד
דובלין רפי5776586doblin_r@Bbm.org.ilמנהל מחלקת חינוך ממלכתי
פיגנבוים רחל5776585rachel_fa@Bbm.org.ilמזכירת מחלקת חינוך ממלכתי