אגף:אגף החינוך
יחידה:חינוך מיוחד
טלפון:5776366/398
פקס:5776559
דואל:rubin_b@bbm.org.il 
שעות קבלת קהל:א, ב, ג, ה, בין השעות 11:00 לפנה"צ - 13:00 בצהרים. בימי רביעי - לא מתקיימת קבלת קהל.
שםטלפוןדואלתפקיד
דויטש מלכי5776597Deu_m@bbm.org.ilס. מנהלת מח' לועדות סטטוטוריות בחנ"מ ובינוי מוסדות חינוך
רובין בלה5776366 /398rubin_b@Bbm.org.ilמנהלת חינוך מיוחד
שטרנבוך ציפי5776366shternbuch_tz@bbm.org.ilמזכירת המחלקה חינוך מיוחד