אגף:ביטחון ושירותי חירום
יחידה:מחסני חירום
מנהל/ת:נבנצאל דוד
טלפון:6180979
כתובת:סוף רח‘ נורוק, קריית הרצוג

​​​אחראים על פעילות ואחזקה שוטפת של מקום וציוד לשעת חירום המיועד לפינוי תושבים ולמוסדות חינוך.​

שםטלפוןדואלתפקיד
נבנצאל דוד6180979מנהל מחסני חירום