לב מלכה

תפקיד:מנהלת מחלקת חופש המידע
טלפון:5776446
פקס:5776172
דואל:m.lev@bbm.org.il 
כתובת:קומה א‘, חדר 136
מחלקה:מחלקת חופש המידע; נגישות עירונית