עקרי דליה

תפקיד:מזכירת הלשכה
טלפון:5776579
דואל:daliaa@Bbm.org.il 
מחלקה:לשכת מהנדס העיר