הופמן ראכי

תפקיד:מזכירת מהנדס העיר
טלפון:5776579
דואל:hofman_r@Bbm.org.il 
מחלקה:לשכת מהנדס העיר