ויזמן שרה

תפקיד:מזכירה ראשית
טלפון:5771710
דואל:sarav@bbm.org.il 
מחלקה:החברה הכלכלית