לוין חיה

תפקיד:מזכירה
טלפון:5776534
פקס:5776281
דואל:doverbb@Bbm.org.il 
מחלקה:לשכת הדובר