בן-ציון מרים

תפקיד:מזכירת ביטוח
טלפון:5776249
דואל:ben-ziun_m@Bbm.org.il 
מחלקה:ביטוח