שימל ריקי

תפקיד:מזכירת הגזבר, ומנהלת המח' לרווחת העובד
טלפון:5776556
דואל:shimelr@Bbm.org.il 
מחלקה:מנהל כספים; רווחת העובד