גולדווסר אלקה

תפקיד:מזכירה
טלפון:5776394
דואל:elka_gold@Bbm.org.il 
מחלקה:משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפט