כהן חוה

תפקיד:מזכירת מחלקת רישוי עסקים
טלפון:03-5776123
דואל:chc@Bbm.org.il  
מחלקה:רישוי עסקים