אולבסקי דוד

תפקיד:מ"מ מנהל המחלקה לרישוי עסקים
טלפון:036365374
דואל:d.olevski@Bbm.org.il 
כתובת:דוד המלך 6, קומת מרתף
מחלקה:רישוי עסקים