כהן מירי

תפקיד:מזכירת סגן מנהל אגף החינוך, בטיחות ורישוי מוס"ח עירוניים
טלפון:5776392
דואל:cohev_miri@bbm.org.il 
מחלקה:אגף החינוך