גברא בת אל

תפקיד:מזכירת מח' משפחתונים
טלפון:037707330
פקס:6143274
דואל:gavrab@bbm.org.il 
כתובת:הירדן 31 קומה א'
מחלקה:משפחתונים - אגף לשירותים חברתיים