צבאג בלה

תפקיד:מנהלת לשכת מזרח
דואל:zb@Bbm.org.il 
מחלקה:לשכות אזוריות - אגף שירותים חברתיים