שוימר רחל

תפקיד:רכזת נגישות תרבותית
דואל:sr@Bbm.org.il 
מחלקה:מחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויות - אגף שירותים חברתיים