מילר חיים

תפקיד:הנדסאי
טלפון:036365431
דואל:miler_c@Bbm.org.il 
מחלקה:נכסים