שטרוך חיה

תפקיד:יחידה להכשרה מקצועית
דואל:Shtorch_Haya@Bbm.org.il 
מחלקה:הכשרה מקצועית - אגף שירותים חברתיים