דויטש מלכי

תפקיד:ס. מנהלת מח' לועדות סטטוטוריות בחנ"מ ובינוי מוסדות חינוך
טלפון:5776597
דואל:Deu_m@bbm.org.il 
מחלקה:חינוך מיוחד