נחמני אורלי

תפקיד:מזכירת המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה
טלפון:5776447
דואל:orli_na@bbm.org.il 
מחלקה:ביקור סדיר