מורד שוש

תפקיד:מזכירת אגף
טלפון:6157638
דואל:shosh_m@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף פיקוח ואכיפה עירונית