שיטרית אסתר

תפקיד:מזכירת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית
טלפון:5776357
דואל:shitrit_ester@bbm.org.il 
מחלקה:היחידיה לעבודה סוציאלית קהילתית