רוטנברג מירי

תפקיד:מנהלת תחום מיחשוב ובקרה
טלפון:6170321
דואל:miri_r@bbm.org.il 
מחלקה:מיחשוב ובקרה - אגף שירותים חברתיים