בוקסר מינה

תפקיד:הנדסאית מחלקת תכנון
טלפון:5776319
דואל:mina@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת תכנון ומידע