קורניצר חני

תפקיד:מזכירת התובע העירוני
טלפון:6161096
דואל:user251@Bbm.org.il 
מחלקה:התביעה העירונית