שימל ריקי

תפקיד:מנהלת המחלקה לרווחת העובד
טלפון:5776556
דואל:shimelr@Bbm.org.il 
מחלקה:רווחת העובד