ויג שרה

תפקיד:מנהלת מדור
טלפון:5776328
דואל:sari_vaig@Bbm.org.il 
מחלקה:תאום עבודות תשתית ואישורי משטרה