פוזננסקי צבי

תפקיד:מנהל מחלקת גנים, נוף ונטיעות
טלפון:‎5798180‏
פקס:5798180
דואל:Hindi_n@bbm.org.il  
מחלקה:גנים נוף ונטיעות