עדי הודיה

תפקיד:מנהלת מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפט
טלפון:5771729
פקס:5771743
דואל:hodaya@bbm.org.il 
כתובת:רח' ברוך הירש 14, קומה ב'
מחלקה:משפטית - מחלקת גבייה גזרי דין וברירות משפט