כהן דוד

תפקיד:מנהל מדור מבנים מסוכנים ובטיחות
טלפון:5776311
פקס:5776362
דואל:davidco@bbm.org.il 
מחלקה:מדור מבנים מסוכנים ובטיחות