גיאת ינון

תפקיד:מנהל מחלקת ארכיב הנדסה
טלפון:5776388
פקס:5776408
דואל:giat_inon@bbm.org.il 
כתובת:קומה ב', אגף ההנדסה
מחלקה:ארכיב הנדסה; אגף הנדסה