הלוי לאה

תפקיד:ס. מנ' מח' רישוי - פרסומים והתנגדויות
טלפון:5776388
דואל:halevi_lea@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת רישוי בניה