הורביץ עטרה

תפקיד:מנהלת מח' תאום ובקרה ושרות לקוחות
טלפון:035776388 שלוחה 8
פקס:035776150
דואל:horoviz_a@bbm.org.il 
מחלקה:מחלקת תיאום ובקרה ושירות לקוחות