מירון מלכה

תפקיד:מנהלת לשכת מהנדס העיר
טלפון:5776388,
פקס:5776578
דואל:mironm@Bbm.org.il 
כתובת:בקומה ב‘, בבניין העירייה
מחלקה:לשכת מהנדס העיר