סגל ורה

תפקיד:רכזת היחידה לקליטת עליה
טלפון:5776235
דואל:segal_v@bbm.org.il 
מחלקה:קליטת עלייה - אגף שירותים חברתיים